Pogoji uporabe CFMOTO SLOVENIJA

Kupec ima v skladu z določbami GEO 34/104 pravico do vračila izdelkov brez kakršnega koli razloga v 14 dneh od prevzema. Kupec ima pravico do vračila izdelkov, kupljenih na spletni strani cfmoto.si, in sicer v 14 dneh od prejema. Skladno z veljavno zakonodajo velja pravica do odstopa od pogodbe samo za fizične osebe. Pravica do odstopa od pogodbe velja samo za izdelke, ki jih dostavi dostavna služba. Izdelkov v sklopu posebnih naročil, naročil s strani tretjih oseb, naročil, za katera je bil plačan predujem, in izdelkov po naročilu ni mogoče vrniti. Če stranka vrne izdelek, za katerega je bil plačan predujem, lahko prodajalec zadrži do 100 % predujma.

 

Ne sprejemamo vračil za naslednje izdelke:

 • Izdelki, na katerih so bili opravljeni nedovoljeni posegi, izdelki z znaki obrabe in čezmerne uporabe, s praskami, odrgninami, udrtinami, izdelki, ki so bili izpostavljeni mehanskim/električnim šokom, izdelki z manjkajočo dodatno opremo.
 • Poškodovane ali manjkajoče identifikacijske nalepke
 • Rabljena, opraskana, poškodovana, nepopolna oprema z znaki obrabe, praskami, udrtinami, električnih šokov, manjkajočimi dodatki, manjkajočim garancijskim listom. Pridržujemo si pravico da zadržimo celotno vrednost ali del vrednosti izdelka, o čemer vas bomo obvestili po oceni škode. Prav tako si pridržujemo pravico, da vračila zavrnemo, če je mogoče dokazati zlorabo skladno z določbami GEO 34/2014, člen 14(3).
 • Izdelki brez originalnih komponent ali dodatne opreme
 • Deli s sledmi uporabe, ponovnega sestavljanja, barvanja, varjenja
 • Vrnjeni paketi z zneskom pošiljanja na etiketi. Stroške vračila v celoti nosi kupec, kupnina za izdelek pa bo vrnjena v 14 dneh po prejemu izdelka pri nas.
 • V primeru vračila z zamenjavo izdelka znesek dostave določajo cene dostavljavca (vračilo in dostava).

Priporočamo, da izdelke vrnete v originalni nepoškodovani embalaži, pri čemer naj bodo etikete in nalepke, prisotne ob prejemu izdelka, še vedno na embalaži.

Če pogoji za vračilo izdelkov niso izpolnjeni, bo strošek vračila zavrnjenega izdelka nosil kupec.

 

Ob poškodbah vrnjenega izdelka, nastalih med transportom zaradi neustrezne embalaže, bo izdelek zavrnjen in vrnjen pošiljatelju.

 

Če je izdelek vrnjen v stanju, v katerem ga ni več mogoče prodati kot novega, si pridržujemo pravico, da zaračunamo stroške obnovitve zaloge (če je to mogoče) ali razliko v ceni med novim izdelkom in prodajno ceno rabljenega izdelka, na željo kupca pa lahko izdelek na njegove stroške tudi vrnemo. Ta klavzula velja skladno z določbami GEO 34/2014, člen 14(3), v primeru nakupa izdelkov na spletni strani na daljavo, pri čemer veljajo opredelitve v določbah GEO 34/2014.

 

Če je bilo kupljenih več izdelkov istega tipa, je mogoče vrniti samo en izdelek z odprto embalažo, preostale pa samo, če je embalaža originalno zaprta.

 

Vračilo prodanih izdelkov

Vračilo kupljenega izdelka je dovoljeno samo v določenem obdobju, pri čemer mora biti nepoškodovanemu izdelku priložena vsa dodatna oprema.

 

 1. korak: Izpolnite obrazec za vračilo

Navodila za izpolnjevanje določajo določbe GEO 34/2014.

 • Za [navedite ime, poštno številko in, če je mogoče, telefonsko številko, številko faksa in e-naslov prodajalca]:
 • Jaz/mi, (), vas () obveščam/-o o svojem odstopu od pogodbe o prodaji naslednjih izdelkov ()/zagotovitvi naslednjih storitev ()
 • Naročeno dne ()/prejeto dne ()
 • Ime kupca/kupcev
 • Naslov kupca/kupcev
 • Podpis kupca/kupcev (samo v primeru tiskanega obrazca)
 • Datum

(*) Izbrišite, če podatka ne boste navedli.

Za izpolnitev pogoja obdobja vračila je dovolj, da pošljete obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe v opredeljenem obdobju.

 

 1. korak: Izdelek vrnite cfmoto.si. V paket dajte natisnjeni obrazec za vračilo, originalen garancijski list in kopijo računa.

Priporočamo, da paket pošljete z v celoti izpolnjenim obrazcem za vračilo, da pospešite obdelavo vračila. Lahko navedete tudi drugo izjavo o tem, zakaj ste se odločili za odstop od pogodbe, ki jo pošljete na način, ki ne omogoča spreminjanja, npr. na e-naslov [email protected].

 

Priporočamo, da paket pošljete z v celoti izpolnjenim obrazcem za vračilo, da pospešite obdelavo vračila. Lahko navedete tudi drugo izjavo o tem, zakaj ste se odločili za odstop od pogodbe, ki jo pošljete na način, ki ne omogoča spreminjanja, npr. na e-naslov [email protected].

Pred pošiljanjem izdelka se prepričajte, da je na paket nalepljena nalepka z naslednjimi informacijami: Pošiljatelj: Ime, priimek, naslov: Ulica: Hišna št. Kraj in država Prejemnik: CFMOTO Slovenija, cfmoto.si. Številka vračila:**

 

Vračilo kupnine

Ko so izdelki odobreni za vračilo, bo kupnina vrnjena na bančni račun, ki ga kupec navede na obrazcu, in sicer v 14 dneh od prejema izdelka.

 

Uporaba kupnine

Glede na odločitev kupca je mogoče znesek vračila uporabiti za plačilo drugih izdelkov ali pa ga je mogoče vrniti kupcu v 14 dneh od prejema izdelka pri podjetju CFMOTO Slovenija na bančni račun, naveden na obrazcu.

 

Za bančno nakazilo morate navesti specifično številko IBAN, ime imetnika računa in PIN (osebno identifikacijsko številko).

 

OPOMBA – številka IBAN mora pripadati osebi/podjetju, na katero je bil izdan račun!

 

Vračilo kupnine je mogoče tudi v gotovini ob dostavi vrnjenih izdelkov v prostore podjetja cfmoto.si.

 

Ne pozabite: obvezno je treba priložiti račun (kopijo) in garancijski list izdelka (izvirnik).

 

Garancijska doba znaša 24 mesecev od datuma nakupa. Na vse izdelke, kupljene na naši strani, dajemo garancijo skladno z veljavno zakonodajo, določili LG 449/2003; OG 21/1992 R (2) ter proizvajalčevo politiko. Izdelki so novi, v originalni embalaži in prihajajo od virov, ki jih je odobril posamezni proizvajalec. Če garancijski list izdajo proizvajalci, je treba izdelek, pri katerem naj bi se v garancijski dobi pojavila okvara, dostaviti neposredno najbližjemu prodajalcu, navedenemu na garancijskem listu. Pooblaščeni prodajalec bo prevzel vso odgovornost za izpolnitev garancijskih obveznosti. Če niste prejeli garancijskega lista, o tem v 48 urah pošljite obvestilo na naslov [email protected].

 

Pogosta vprašanja

 

Na tej strani boste našli informacije o pogojih uporabe spletnega mesta www.cfmoto.si.

Ti pogoji veljajo za vsako osebo (obiskovalca), ki obišče to mesto/dostopa do tega mesta.

Če obiskovalec zavrača te pogoje, mora prekiniti obisk spletnega mesta- Dostop do spletnega mesta torej pomeni, da sprejemate pogoje na tej strani.

 

Varnostna pravila:

Ni dovoljeno:

 • Kakršni koli posegi v informacije na tem spletnem mestu
 • Kakršno koli kopiranje, razmnoževanje, distribucija, arhiviranje ali shranjevanje gradiv in informacij na tem spletnem mestu, vključno v elektronski ali tiskani obliki ali kot magnetni zapis
 • Poskus spreminjanja, brisanja ali kakršnega koli drugačnega dostopa do objavljenih informacij, po možnosti z izkoriščanjem ranljivosti tehnične platforme
 • Poskus vplivanja na pravilno delovanje strežnikov z nedovoljenim vdorom
 • Uporaba e-naslovov, objavljenih na tem spletnem mestu, za pošiljanje neželene pošte ali druge namene brez soglasja podjetja CFMOTO ali lastnikov teh naslovov
 • Uporaba domene name cfmoto.co.uk in imen ponujenih storitev na tem spletnem mestu na kakršen koli način, ki bi dajal neupravičen vtis, da gre za neposredno povezavo med temi imeni in cfmoto.co.uk (namensko povzročanje dvomov)

 

O povezavah

Povezave, objavljene v obliki »Google Ads« ali povezave, nikakor ne nakazujejo nobene odgovornosti podjetja CFMOTO Slovenija za njihovo vsebino.

 

Gradivo in informacije na www.cfmoto.si

Trenutna in prihodnja vsebina na tem spletnem mestu (besedila, grafike, tehnične informacije o vozilih ipd.) so last cfmoto.si in predstavljajo intelektualno vsebino.

 

Priprava tovrstnih vsebin terja veliko časa, denarja in drugih sredstev, zato jih je treba spoštovati. Vsebino tega spletnega mesta ne glede na njeno lokacijo in vrsto je dovoljeno uporabljati samo v osebne namene. Vsakršna uporaba vsebin s strani tretjih oseb ali za drugačne namene je dovoljena samo s predhodnim pisnim soglasjem cfmoto.si. Vsebine tega spletnega mesta ni dovoljeno delno ali v celoti kopirati, prenašati, razmnoževati, objavljati, posredovati, prodajati, distribuirati ali spreminjati v nobene namene razen zasebnih. Za pridobitev soglasja za uporabo vsebin v druge namene nam pišite na [email protected].

 

Spremembe pogojev uporabe, cen izdelkov ali storitev, ki jih ponuja www.cfmoto.si

CFMOTO Slovenija si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ponujene storitve na tem spletnem mestu ali pogoje uporabe brez predhodnega obvestila. Cene, objavljene na tem spletnem mestu, se lahko kadar koli spremenijo in ne predstavljajo obvezujočih cen, saj so odvisne od sprememb finančnih trgov zunaj našega nadzora, ki se lahko pojavijo tudi v obdobju odstopa od pogodbe.

 

Končna določila

Neupoštevanje teh določil lahko predstavlja osnovo za civilno ali kazensko odgovornost skladno z zakonodajo v Republiki Sloveniji.

 

Vsakršne okoliščine, ki niso opredeljene v Sporazumu o uporabi, zahtevajo predhodna posvet in soglasje www.cfmoto.si. Če imate kakršna koli vprašanja, smo vam na voljo na e-naslovu [email protected].

 

Pravilnik o dostavi izdelkov:

Dostava izdelkov, kupljenih v spletni trgovini, je brezplačna.

 

Prodajalec mora zagotoviti ustrezno pakiranje blaga in predložiti pripadajočo dokumentacijo. Prodajalec mora dostaviti blago in storitve samo na ozemlju Republike Slovenije. Kupec ob vsaki dostavi blaga, ki ga pokriva garancija, prejme garancijski list z vsemi podrobnostmi o pooblaščenih serviserjih, ki zagotavljajo popravila v garancijski dobi.

 

Lastništvo nad blagom preide ob dostavi, po plačilu s strani kupca na lokaciji, navedeni v naročilu (npr. ob dostavi ob podpisu dobavnice, ki jo predloži prevoznik, ali ob potrditvi prejema s podpisom na računu).

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Moč vozila, navedena v tehničnih specifikacijah, se nanaša izključno na konstruirano moč motorja, ki jo ta lahko razvije izključno pri terenski vožnji (mednarodni model brez homologacije). Izbira štirikolesnika/vozila UTV z določeno homologacijo (T1B/T3B/L7e) lahko v nekaterih primerih povzroči spremembe med konstruirano močjo, ki jo navaja proizvajalec, in odobritvijo tipa (zaradi tovarniške omejitve izhodne moči, namenjene izpolnjevanju zadevnih predpisov).

 

CFMOTO Slovenija strankam dobavlja izdelke skladno s pravnimi zahtevami na zadevnem področju, pri čemer naše podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno strankino naknadno odločitev za spremembe (z namenom omejitve moči kupljenega vozila).

 

Pravilnik o zasebnosti in informacije o varstvu podatkov

 

Več podrobnosti najdete na naslednji povezavi: https://www.cfmoto.si/gdpr.